# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All  
Prevoius Artist Takumi Kitamura /Japan/
Next Artist
Risu ni Koishita Shonen [320/19+] - 2008
1 Risu ni koishila shonen (the boy who loved squirrel)
2 The boy who loved squirrel (piano)
3 Hanbaga no Namegata(piano)
4 Risu ni Koi Shita Shonen(Karaoke)