# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All  
Prevoius Artist Razmik Baghdasaryan /Armenia/
Next Artist
Mer Yerge (Our Song) [320/21+] - 2003
1 Mi Bala E (Sheram)
2 Al Yeresd Ala E (Havasi)
3 Khosir Sazs (Havasi)
4 Partezum Vard Er Batsvats (Sheram)
5 Kamir Vardi Aln Em Sirum (Nazeli)
6 Sayat-Novain (Gevorg)
7 Kheghch Hoviv Em (Sheram)
8 Maral Jan Hez Ari (Sheram)
9 Nazenaz (Ashot)
10 Kyanq Tur Kyanq Ar (Ashot)
11 Ari Indz Angach Kal (Sayat-Nova)
12 Champord Em (Sheram)