# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All  
Prevoius Artist Xu Jia Lin /China/
Next Artist
Hero [320/19+] - 2015
1 My Love (7 yo)
2 My Heart Will Go On (9 yo)
3 Price Tag (10 yo)
4 Tell Me Why (10 yo)
5 An Angel (10 yp)
6 Hero (11 yo)
I'm the friend of sunshine (Stay With The Sunshine) [320/19+] - 2015
1 He yangguang zuo ban (I'm the friend of sunshine)
2 Wo wei ge kuang (I'm crazy about music)
3 Benpao de lingyang (Running Antelope)
4 Wo de hao baba (my good dad)
5 Yueliang chulaile (the moon is rising)
6 Xiang mengxiang chufa (chase my dream)
7 He baba pashan (hiking with dad)
8 Xia yici caihong (the next rainbow)
9 Zhui meng (chasing the dream)
10 Xiao xiao zhonghua xun (Little Sturgeon)
11 Kuai yue gechang (singing happily)
12 He yangguang zuo ban (karaoke)
13 Wo wei ge kuang (karaoke)
14 Benpao de lingyang (karaoke)
15 Wo de hao baba (karaoke)
16 Xiang mengxiang chufa (karaoke)
17 Xia yici caihong (karaoke)