# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All  
Prevoius Artist Bolshoi Theatre Children's Choir /Russia/
Next Artist
Kastalsky - Rachmaninov [320/14+] - 2006
1 Velikaya Ekteniya
2 Edinorodniy
3 Vo carstvie Tvoem
4 Svyatiy Boje
5 Sugubaya Ekteniya
6 Ije heruvimi
7 Prositelnaya
8 Milost' mira Tebe poem
9 Dostoyno est'
10 Otche nash
11 Miloserdie,dveri otverzi nam
12 Slava nashemu narodu,slava
13 Nochka
14 Sosna
15 Zadremali volni
16 Nevola
17 Angel
18 Kol' slaven
Kastalsky - Rachmaninov [320/16+] - 1997
1 Liturgy of St. John Chrysostom, the Grande litanie
2 Liturgy of St. John Chrysostom, the Fils Unique
3 Liturgy of St. John Chrysostom, the Dans ton royaume
4 Liturgy of St. John Chrysostom, the Trisagion
5 Liturgy of St. John Chrysostom, the Litanie augmentee
6 Liturgy of St. John Chrysostom, the Chant des Cherubins
7 Liturgy of St. John Chrysostom, the Litanie des supplictions
8 Liturgy of St. John Chrysostom, the La Grące de la paix
9 Liturgy of St. John Chrysostom, the Il est degne
10 Liturgy of St. John Chrysostom, the Notre Pere
11 Liturgy of St. John Chrysostom, the Ouvre-nous les portes de la misericorde
12 Choruses (6), for female or childs chorus & piano, Op. 15 Gloire au peuple
13 Choruses (6), for female or childs chorus & piano, Op. 15 la Nuit
14 Choruses (6), for female or childs chorus & piano, Op. 15 Le Pin
15 Choruses (6), for female or childs chorus & piano, Op. 15 Les vagues se sont assoupies
16 Choruses (6), for female or childs chorus & piano, Op. 15 La Captivite
17 Choruses (6), for female or childs chorus & piano, Op. 15 L'Ange