# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All  
Prevoius Artist NFM Boys Choir /Poland/
Next Artist
The Salzburg Marian Mass [320/21+] - 2014
1 INTROITUS- Sonata B-dur, in B flat major KV 212
2 KYRIE- Missa brevis B-dur, in B flat major KV 275
3 GLORIA- Missa brevis B-dur, in B flat major KV 275
4 GRADUALE ad Festum B.M.V.-Sancta Maria,Mater Dei F-dur,in F major KV 273
5 CREDO- Missa brevis B-dur, in B flat major KV 275
6 OFFERTORIUM de B.M.V.- Alma Dei creatoris F-dur, in F major KV 277
7 SANCTUS- Missa brevis B-dur, in B flat major KV 275
8 BENEDICTUS- Missa brevis B-dur, in B flat major KV 275
9 SONATA PER L'ELEVATIONE- Sonata Es-dur, in E flat major KV 67
10 AGNUS DEI- Missa brevis B-dur, in B flat major KV 275
11 DONA NOBIS- Missa brevis B-dur, in B flat major KV 275
12 COMMUNIO- Sonata F-dur, in F major KV 244
13 POSTCOMMUNIO- Sonata F-dur , in F major KV 224
14 POSTLUDIUM- Ave verum Corps D-dur, in D major KV 618