# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All  
Prevoius Artist Adolf Fredriks Gosskor /Sweden/
Next Artist
Adolf Fredriks Gosskor [128/15+] - 1981
1 Veni Emmanuel
2 Laudate Pueri Dominum
3 Laudate Pueri Dominum 2
4 Ave Maria
5 Marias Vaggsang
6 Hodie Christus
7 Balulalow
8 Deo Gracias
9 Morgon
10 Den Signade Dag
11 I Denna Ljuva Sommartid
12 Parlor Skona, Angdar Grona
13 Tank Nar En Gang
14 I Himmelen
15 Sommarpsalm
16 Psalm 150
En Svensk Spelmansmassa (LP) [320/20+] - 1988
1 InledningI denna ljuva sommartid
2 Introitus Den signade dag
3 Kyrie
4 Gloria Polska-koralmelodi fran Mora
5 Gradualpsalm Befall i Herrens hander
6 Credo Ganglat Tolvtalsvisan
7 Psalm efter predikan - O Gud all sannings kalla
8 Sanctus Vals
9 Agnus Dei Till Osterland vill jag fara
10 Communion I himmelen i himmelen
11 Slutsang
12 Bibliska bilder Belsassars gastabud
13 Bibliska bilder Brollopet i Kana
In the bleak mid-winter [320/21+] - 2007
1 Deck ihe Hall
2 Bereden Vag For Herran
3 Nu Tandas Tusen Juleljus
4 Domaredansen
5 Julvisa
6 Jul, Jul Stralande Jul
7 Stilla Natt, Heliga Natt
8 I Saw Three Ships
9 In the Bleak Mid-Winter
10 Ave Maria
11 A Hymn to the Virgin
12 Jingle Bells
13 Julviseplundring
14 Adamus Julsang (Ohelga natt)
15 Angelus ad Virginem
16 Procesion, A Ceremony of Carols, Op 28
17 Wolcum Yole!
18 There is no rose
19 That younge child
20 Balulalow
21 As dev in Aprile
22 This little babe
23 Interlude
24 In freezing winternight
25 Spring carol
26 Deo gracias
27 Recession
Live [320/19+] - 1984
1 Swing Low, Sweet Chariot, Oh Peter, Go Ring'a Dem bells
2 I himmelen
3 Som lammen stilla vandra
4 Wiegenlied
5 Mariae Wiegenlied
6 Maria, Mater gratiae
7 Ave verum
8 Tantum ergo
9 Non nobis, Domine
10 Psalm 150
11 A Ceremony of carols, This little Babe
12 A Ceremony of carols, Spring Carol
13 Ave Maria
14 Missa brevis-WAM, Kyrie
15 Missa brevis-WAM, Sanctus
16 Missa brevis-WAM, Benedictus
17 Missa brevis-WAM, Agnus Dei